Archive for February 28th, 2013

Agama Dalam Kurikulum 2013

Mungkin tidak disengaja. Tetapi draft Kurikulum Nasional 2013 secara jenius meletakkan agama sebagai inti dari pencerdasan manusia. Tetapi agama seperti apa?

Continue Reading »