Archive for June 16th, 2011

Pemimpin adalah Pengikut

Seorang pemimpin yang baik mestilah seorang pengikut yang baik pula.

Continue Reading »