Archive for October 1st, 2010

Pemimpin sejati itu tidak perlu jabatan. Sebaliknya tanpa pengikut, ia bukan seorang pemimpin.

Continue Reading »