Archive for May 8th, 2010

Jangan marah kalau kita dibilang ke kanak-kanakan. Kalau kita tidak menyambut kehidupan seperti anak kecil, maka kita akan miss all the fun.

Continue Reading »