Archive for March 1st, 2010

Maksudnya memang mulia. Tapi membanjiri milis dengan ucapan dukacita saat seorang kolega wafat itu sebenarnya percuma. Beliau tidak akan baca, lha sudah wafat. Harusnya kata-kata yang manis itu disampaikan saat beliau masih hidup dong. Kalau baru sekarang, kan terlambat?

Continue Reading »