Archive for November 30th, 2009

Hidup Kaya

Anda harus hidup dengan pengeluaran satu level di bawah penghasilan anda.

Continue Reading »

Orang Berilmu

Anda baru betulan berilmu bila anda menguasai tiga pengetahuan: tentang kebenaran, tentang keindahan, dan tentang kebaikan. Dan ini bukan cuma soal berfilsafat khayal. Ini sangat praktis.

Continue Reading »

Windows 7

Sebagai pengguna Ubuntu dan opensource, saya cuma punya satu komentar tentang Microsoft Windows 7: damn, it is good

Continue Reading »