Archive for July 27th, 2008

Prof Lofti Zadeh

Semakin tinggi ilmu sesorang, semakin sederhana pembawaannya. Lima belas tahun lalu saya bertemu Professor Lofti Zadeh, di University of California, Berkeley (UC Berkeley). Pengalaman yang sangat mengesankan.

Continue Reading »